మనం చేసేది

situs resmi aoa sportsటోఫు ప్రొడక్షన్ మెషీన్స్, సోయా మిల్క్ మెషీన్స్, సోయా బేవరేజెస్ మెషీన్స్ మరియు అల్ఫాల్ఫా తయారీ యంత్రాలు మరియు టోఫు, సోయా పాలు, బీన్ మొలక మరియు అల్ఫాల్ఫాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి సోయాబీన్ ప్రాసెసింగ్ మెషీన్ల కోసం మొత్తం పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు అందించడానికి మేము ముందున్నాము మరియు నాయకులం. .

ఇంకా చదవండి

వేడి ఉత్పత్తులు

పత్రికా ప్రకటన